OTWARTE SZEROKO ŻYCIE

W DZIAŁANIU ZNAJDZIESZ DROGĘ ... 

ZACHOWAJ SIEBIE ...

 

Chcesz wiedzieć kim jesteś?
Nie pytaj. Działaj.
Działanie cię określi i ustali.
Z działania swojego się dowiesz.
Gombrowicz, Dzienniki