WIDZIEĆ

WIDZIEĆ - PROFILAKTYKA UNIWERSALNA

Działania kierowane do ogółu społeczeństwa, ich celem jest przeciwdziałanie podejmowaniu zachowań ryzykownych.

  • dostarczanie informacji
  • wzbogacanie wiedzy
  • wspieranie rozwoju
  • wspieranie życia rodzinnego
  • wspieranie rozwoju zainteresowań
  • wspieranie w rozwoju umiejętności społecznych

Nasze programy kierowane są do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, wychowawców, specjalistów.