OTWARTE SZEROKO ŻYCIE

W DZIAŁANIU ZNAJDZIESZ DROGĘ ...

ZACHOWAJ SIEBIE ...

Chcesz wiedzieć kim jesteś ?
Nie pytaj … Działaj …
Działanie cię określi i ustali.
Z działania swojego się dowiesz …
Gombrowicz, Dzienniki