WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, PRZECIWDZIAŁAĆWiedza w zakresie w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze względu na ciągłą ewolucje, zmiany społeczne oraz zmiany w zakresie rozwiązań prawnych, w tym w prawie oświatowym wymaga systematycznego uzupełniania.

Prowadzone przez nas zajęcia profilaktyczne zyskały sobie, jak dotąd odbiorców, ich zainteresowanie i pozytywną ocenę. W naszym przekonaniu, osoba – profilaktyk, edukator, który realizuje zajęcia z dziećmi i młodzieżą, poprzez swój osobowy wpływ, otwartą, konkretną i dobrą komunikacje opartą na znajomości problemów rozwojowych, problemów narkomanii oraz problemów lokalnego środowiska stanowi wartość niezbędną w pracy współczesnej szkoły.

Rozumiemy, że dzieci i młodzież mają potrzebę, aby przyłączyć się do działań profilaktycznych w sposób jak najbardziej dla siebie naturalny. Większość z nich posiada prawidłowe przekonania w zakresie problemów narkomanii, ale nadal poszukują autorytetów, ciekawych ludzi, wsparcia i zrozumienia dla swoich życiowych dylematów. Chcemy wspierać ich w dorastaniu tak, aby miały więcej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z zagrożeniem, jakim są uzależnienia. Udział w naszych zajęciach wyposaży je w podstawową wiedzę z zakresu profilaktyki narkomanii, higieny zdrowia psychicznego oraz umiejętności psychospołecznych, które pomogą im w radzeniu sobie z trudnościami.

Aktywnie wspieramy w rozwoju zawodowym i wychowawczym rodziców i nauczycieli poprzez dostarczanie im najbardziej aktualnej wiedzy w zakresie profilaktyki problemów narkomanii.
Pedagodzy i wychowawcy poszukują sprawdzonych programów, a jednocześnie poszukują nowych form dla ich realizacji. Podejmujemy z uważnością problematykę, która ich angażuje, zapraszamy do udziału w szkoleniach warsztatowych wspierających w pracy oraz podnoszących kompetencje zawodowe.

Naszym celem jest objęcie jak największej liczby społeczeństwa systemem działań informacyjno-edukacyjnych oraz psychoedukacyjnych, zwiększających wiedzę na temat skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń, jakie niosą z sobą uzależnienia behawioralne.